Metu archyvas2019

ByAlvidas

Pamatinių Lietuvos centro partijos nuostatų tęstinumo DEKLARACIJA

Lietuvos centro partijos nariai, siekiantys išsaugoti partiją, susirinkę 2019 m. spalio 26 d., apsvarstė esamą padėtį ir nepritaria dabartinės LCP partijos vadovybės vienašališkiems veiksmams ir pareiškimams, nesitariant su partijos skyrių nariais.

Padėtis partijoje kritiška.

Viešai deklaruojant partijos įkūrėjo Romualdo Ozolo darbų tęstinumą, jo suformuotos pamatinės ideologinės vertybinės nuostatos atmetamos kaip nenaudingos, o siekiant trumpalaikių populistinių tikslų ketinama keisti istoriškai svarbų partijos pavadinimą. Vietoje nuoseklios partijos veiklos- tik pagal blogiausias rinkiminių komitetų tradicijas, vadovybę reklamuojantys vieši pasisakymai. Partijos pozicija nebuvo pareikšta nei vieno rezonansinio įvykio tema.  Vienintelis dabartinių LCP vadovų siekis – gauti valstybės dotaciją. Dėl šio tikslo paminamos ne tik moralinės, bet ir partijos įstatų normos.

Šiuo pranešimu deklaruojame ištikimybę Lietuvos centro sąjungos Steigiamajame suvažiavime 1993 m. birželio 5 d. priimtai bei 2003 m. birželio 1 d. Nacionalinės centro partijos atkuriamajame suvažiavime atnaujintai partijos programai.

Kviečiame susiburti siekiant išsaugoti pamatines LCP vertybes ir
įkuriame Lietuvos centro partijos N
uosekliųjų centristų frakciją (Centristai)

Centristų nuostata – centro pozicija negali būti pakeista jokiomis ideologinėmis nuostatomis, nei kairės, nei dešinės.

Centristai aiškiai suvokia savo atsakomybę atstovaujant lietuvių tautos ir Lietuvos žmonių interesus.

Centristai siekia užtikrinti patikimą mūsų visų ateitį globaliame pasaulyje, o Lietuvos centro partija atstovauja Lietuvos nacionalinius interesus.

Lietuva yra mūsų namai. Mes norime čia gyventi. Gyventi prasmingai, saugiai ir pasiturinčiai. Lietuvos centro partija yra politinis šių siekių garantas.

Centristų susirinkime 2019 m. spalio 26 d. frakcijos pirmininku išrinktas Alvidas Šimkus, pirmąja pavaduotoja – Sandra Lisenkova, antruoju pavaduotoju – Valerijus Šabrauskas, sekretore – Gertrūda Petrėtienė.

Centristų tarybą sudaro šie nariai: Rima Štefane (Telšiai), Rūta Stungurienė (Kelmė), Stanislovas Guščius (Plungė), Rolandas Magelinskas (Klaipėda), Irena Montvydienė (Klaipėda).

 

 

Deklaracija priimta LCP centristų frakcijos steigėjų susirinkime

2019 m. spalio 26 d.

ByAlvidas

Buvę bendražygiai į teismą padavė Naglį Puteikį

Su Lietuvos centro partija (LCP) į tarybą išrinkti Klaipėdos miesto politikas Alvidas Šimkus ir Alytaus miesto tarybos narė Laura Radzevičiūtė kreipėsi į teismą dėl galimai neteisėtų LCP partijos pirmininko Naglio Puteikio veiksmų ir dokumentų klastojimo. Į ginčą įtraukta ir Teisingumo ministerija.

Kaip teigiama pranešime, N. Puteikis nei partijos nariams, nei Teisingumo ministerijai, nei Juridinių asmenų registrui iki šiol nepateikė Lietuvos centro partijos 2019 m. kovo 12 d. neeilinio visuotinio susirinkimo protokolų kopijų.

„Visuotinio susirinkimo metu galimai neteisėtai buvo priimti sprendimai dėl partijos naujo valdybos pirmininko išrinkimo ir sąrašo į Europos Parlamento (EP) rinkimus, kuriame pirmuoju numeriu buvo įregistruotas Antanas Guoga, patvirtinimo“, – teigiama tekste, kurį pasirašė A. Šimkus ir L. Radzevičiūtė.

„(…) Tai patvirtina įtarimus, kad šis LCP susirinkimas buvo neteisėtas ir jo metu galimai tyčia buvo klastojami dokumentai“, – rašoma pranešime.

Ieškinyje prašoma Lietuvos centro partijos 2019 m. kovo 12 d. neeilinį suvažiavimą ir jo sprendimus pripažinti neteisėtais, taip pat „išsireikalauti“ nepateiktų dokumentų kopijų. Kaip trečiasis asmuo į ginčą įtraukta ir Teisingumo ministerija.

Kaip jau buvo rašyta, LCP partijoje kilo konfliktas, kai A. Guoga buvo įregistruotas į EP sąrašą, kai kurie partiečiai sakė, kad partija neva buvo „nupirkta“.

Vėliau esą tuometinė teisėta Lietuvos LCP partijos valdyba sustabdė paties N. Puteikio narystę partijoje, iš partijos buvo pašalinta 1000 narių. Kaip Eltai teigė buvęs valdybos pirmininkas A. Šimkus, toks sprendimas buvo priimtas, nes nebuvo rasta išmestų žmonių stojimo į partiją paraiškų.

Tokius veiksmus N. Puteikis įvardino kaip perversmą partijoje ir žadėjo kreiptis į Generalinę prokuratūrą ir Teisingumo ministeriją,

Visą straipsnį skaitykite

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1073319/buve-bendrazygiai-i-teisma-padave-nagli-puteiki

ByAlvidas

Politologai: po prezidento rinkimu Puteikio politinės perspektyvos liūdnos

Anksčiau laiko iš prezidento rinkimų pasitraukusiam ir balsuoti už kitus kandidatus į šalies vadovo postą raginusiam parlamentarui Nagliui Puteikiui šviečiasi liūdnos politinės perspektyvos, mano Eltos kalbinti politologai.

Vis dėlto N. Puteikio, kaip savarankiško, spalvingo politinio vieneto Lietuvos politikoje galimybės eina į pabaigą, mano politologas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas Virgis Valentinavičius. Kandidato surengtas pasitraukimo iš Prezidento rinkimų manevras, anot jo, liudija, kad normaliais būdais tos šlovės įgyti jau nebepajėgiama. Politologo manymu, norint išlikti Lietuvos politinėje erdvėje, N. Puteikiui reikėtų jungtis su kažkuriuo kitu politiniu judėjimu, tačiau jame, samprotavo V. Valentinavičius, N. Puteikis dalyvautų jau ne kaip lyderis.

Nors N. Puteikiui sekdavosi ankstesniuose rinkimuose Klaipėdoje, taip pat jam sekėsi ir praėjusiuose Prezidento rinkimuose (N. Puteikis 2014 m. prezidento rinkimuose surinko 9,32 proc. rinkėjų balsų. – ELTA), tačiau, anot V. Valentinavičiaus, jo susidėjimas su Kristupu Krivicku jau rodė, kad N. Puteikio perspektyvos yra niūrios, o pasitraukimas iš kovos dėl prezidento posto buvo paskutinis bandymas atkreipti į save dėmesį. Kalbėdamas apie N. Puteikio galimybes Europos Parlamento rinkimuose, politologas taip pat vertino jas skeptiškai.

Kitas kalbintas politologas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis, N. Puteikio tolesnę politinę karjerą taip pat vertina kaip neperspektyvią. Pasak jo, Seimo narys jau kurį laiką kūrėsi aplink save blogos reputacijos lauką, o pasitraukęs iš prezidentinės kovos, parodė neištikimybę savo elektoratui. „Jis šiuose rinkimuose pademonstravo didžiulį neprincipingumą, savotiškai išdavė savo rinkėjus“, – teigia politologas. Vertindamas didžiausias N. Puteikio problemas, ekspertas atsižvelgė į politiko nepastovumą, kas, jo nuomone, politikui kainavo bendražygių praradimą politinėje erdvėje. „Susidėti su juo reiškia iš tikrųjų laukti kažkokių netikėtumų, kurie gali sukelti problemų“, – pridūrė L. Bielinis. Taip pat, paminėjo profesorius, N. Puteikiui bus sunku įveikti žiniasklaidos negatyvią nuomonę apie jį, kas, anot jo, yra labai svarbu dalyvaujant rinkimuose. „Puteikiui bus labai sudėtinga laimėti bet kokius būsimus rinkimus, ar tai bus rinkimai į Europos Parlamentą, kas, mano galva, yra sudėtinga Puteikio tipo žmogui, ar tai bus Seimo rinkimai. Iki pastarųjų laiko dar daug, tačiau, manau, kad jam bus labai problemiška laimėti tuos rinkimus“, – Eltai teigė L. Bielinis.

Visą straipsnį skaitykite : https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/politologai-po-prezidento-rinkimu-puteikio-politines-perspektyvos-liudnos.d?id=81180017

 

ByAlvidas

DAR KARTĄ – NE (Atsakymas N. Puteikiui)

Naglis Puteikis kitą nuomone turinčius partiečius puola stengdamasis  juos užtildyti, tačiau į partijos narių užduotus klausimus neatsako.

Ištrauka iš N. Puteikio laiško partijos nariams.

  1. Štefanė taip pat viešai – LCP tinklapyje platino dezinformaciją, neva LCP pirmininkas neeiliniam tarybos posėdžiui privalo pateikti sprendimų projektus prieš 3 dienas, kai įstatuose parašyta priešingai : ‚5. Centro partijos Tarybos posėdyje svarstymui teikiamų klausimų dokumentų projektai pateikiami Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio. Esant reikalui, Centro partijos pirmininkas šaukia neeilinius Tarybos posėdžius.‘

Tačiau minėti asmenys toliau tęsia viešą LCP diskreditavimą, tuo griaudami abi LCP rinkimų kampanijas.

Minėti asmenys  yra  V. Šabrauskas kuris uždavė klausimus N. Puteikiui

http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/atviri-klausimai-nagliui-puteikiui-1705592/

Rima Štefami kreipėsi į LCP Etikos komisiją

Dėl galimai nederamo LCP nario N. Puteikio elgesio

Kai laivas skęsta, būtina imtis veiksmų. Pirmiausia – apie tai bet kokiais būdais informuoti kapitoną. Kas ir daroma. Šiuo atveju nėra kada laikytis nei „vertikaliosios“, nei „horizontaliosios“ demokratijos. Būtini veiksmai. Net vokiečiai pripažįsta, kad net pas juos demokratija neveikia.

Padėtis partijoje yra apgailėtina, švelniai tariant. Išsikeltas gražus tikslas – gauti dotaciją. Pažadų milijonas, bet jie liks tik pažadais, nes Jūs, Pirmininke, nemokate laikytis žodžio, o nuo šlovės, valdžios ir pinigų apsisuko galva. Gerais norais kelias į pragarą grįstas. NĖRA VERTYBINIO PAGRINDO.

Ne aš, o Jūs norite primesti savo valią visiems. Jūs esate tik IŠRINKTAS. Jumis tikėjo ir pasitikėjo. Eidama Jūsų minamu taku, LCP gali tapti dar viena PARAZITUOJANČIA RĖKSNIŲ PARTIJA, gyvenančia iš mokesčių mokėtojų pinigų.

Jūsų „verslo planas dega“, todėl keliate ultimatumus. Be žmonių – Jūs esate NIEKAS.

Dar prieš kelis mėnesius aš stojau Jūsų pusėn. Jus iš tiesų užgauliojo, žemino. Aš mačiau, kas vyksta, bet pasirinktas „kovos“ būdas man buvo nepriimtinas, tad reikalavau bent minimalios pagarbos vienas kitam. Aš tyliai išsakydavau Jums savo pastabas, bet atėjo laikas kalbėti garsiai.

Dešimt metų aršiausioje dešiniųjų partijoje padarė savo. Jūs perėmėte jų mąstymo ir veikimo būdą. Tuos pačius principus norite įdiegti į partiją, kuri NORS BUVO MAŽA, BET BUVO ŠVARI. Net šaukštas deguto pagadina visą statinę medaus. Jūs labai gerai suprantate, kad mano prašymai Etikos komisijai gali būti išnagrinėti Jūsų nenaudai. Tai kertasi su JŪSŲ ASMENINIAIS NORAIS. Lietuvos norų – aš nematau. Priešingu atveju. nuo „kitos Lietuvos“ būtų tik vienas atstovas. Jei pirmą kartą Jums kandidatuojant, aš Jus palaikiau, dabar sakau – NE.  Kartais geriau vaikščioti pėstute, džiaugtis saule ar keiksnoti kiaurai merkiantį lietų, bet nesėdėti šiltame, prabangiame automobilyje, pardavus sąžinę šėtonui. Lietuvos problemų neišspręsi vienu milijonu, tam reikalinga SĄŽINĖ. Be jos TEISINGUMO nebūna. Šiuo ultimatumu, Jūs pats parodėte, kad demokratija, kurią taip liaupsinate, Jums nė motais…

Apgailestauju dėl Jūsų apsisprendimo ir tų, kurie su Jumis.

Pagarbiai,

Rima Štefane

P.S. Greit gegužė. Gegutė kukuos. Žinot, kaip ji savo vaikelius augina? Padeda kiaušinėlius silpnesnių paukštelių lizdeliuose…. Toliau be komentarų………….