Menesio archyvasbirželio 2020

ByAlvidas

K. Krivickas teismui siūlo nubausti savo partijos vadovą

Vilniaus miesto apylinkės teisme yra priimtas Alvido Šimkaus ir Valerijaus Šabrausko ieškinys atsakovams  Lietuvos centro partijai (LCP) ir Kristupui Augustui Krivickui dėl teisių pažeidimo. Bylą nagrinėja teisėja J. Leščinskienė.

LCP nariai Alvidas Šimkus ir Valerijus Šabrauskas kreipėsi į Vilniaus teismą dėl  K. Krivicko nurodymo 2019 spalio 26 d. LCP suvažiavimo sekretoriatui šių asmenų neregistruoti delegatais ir neišduoti delegatų  pažymėjimų, tuo šiurkščiai pažeidžiant jų teisę dalyvauti LCP suvažiavime. Ieškovai mano, kad taip pasielgdamas K.Krivickas viršijo savo kompetencijos ribas ir  pažeidė šių LCP narių teises, tokias kaip teisę balsuoti, teisę dalyvauti rinkimuose ir teisę būti išrinktam.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 1 d. nustatyta, kad piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams, o to paties straipsnio 3 d. nustatyta, jog politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas. Politinių partijų įstatymo 2 str. 1 d. nustatyta, kad politinė partija – viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę. Atsižvelgiant į juridinių asmenų dalyvių susirinkimo kompetenciją, suprantama, kad LCP suvažiavimas turi teisę spręsti svarbiausius partijos veiklos klausimus. Tai reiškia, kad jo priimti sprendimai gali lemti esminius partijos veiklos pokyčius, kurie gali būti naudingi partijai, jos dalyviams arba gali sukelti jiems neigiamų padarinių. Siekiant užtikrinti tiek partijos, tiek su jos veikla susijusių narių interesus, įstatymais įtvirtinama partijos susirinkimo priimtų sprendimų teisėtumo patikrinimo galimybė – teisė nuginčyti juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimus.

LCP suvažiavime 2019 spalio 26 d. buvo priimtas sprendimas keisti partijos pavadinimą bei buvo renkamas naujas partijos valdybos pirmininkas. Tikėtina, kad K. Krivickas įtarė, jog vienas iš LCP įkūrėjų ir partijos senbuvis Alvidas Šimkus prieštaraus partijos pavadinimo pakeitimui, todėl siekė visais įmanomais būdais eliminuoti prieštarauti bandysiančius partijos narius. Tokiu būdu buvo siekiama sudaryti palankią situaciją suvažiavime populistiniam sprendimui dėl partijos pavadinimo pakeitimo priimti. Iki šio suvažiavimo A. Šimkus ir V. Šabrauskas buvo LCP Valdybos nariais, o A. Šimkus ėjo ir LCP Valdybos  pirmininko pareigas. K. Krivickas, žinodamas ir suprasdamas, kad  minėtų partijos narių autoritetas gali daryti stiprią  įtaką partijos suvažiavimo dalyviams, nesiskaitydamas su niekuo ir pažeisdamas LCP įstatus, sekretoriatui nurodė neregistruoti A. Šimkaus ir V. Šabrausko suvažiavimo dalyviais. Dėl šių veiksmų ir buvo kreiptasi į teismą.

Teismui teikdamas paaiškinimus, kodėl taip pasielgė, K. Krivickas nurodo, žinojęs,  kad A. Šimkus ir V. Šabrauskas yra deleguoti Klaipėdos ir Šilalės miestų skyrių, kad yra susipažinęs su skyrių protokolais. K. Krivicko teigimu, A. Šimkaus ir V. Šabrausko narystė partijoje buvo sustabdyta.  Narystę sustabdė partijos Valdyba, tačiau šios Valdybos sudėtis yra visiškai kitokia, nei nurodyta Teisingumo ministerijos ir Registrų centro pateikiamuose dokumentuose.  Už tai, kad  nebuvo pakeistas įrašas apie partijos Valdybos sudėtį, K. Krivickas kaltina partijos pirmininką dėl valdymo organų registracijos pažeidimo, ir teigia, kad toks veiksmas užtraukia partijos vadovui administracinę baudą.

Tiksliau – K. Krivickas siekia, kad teismas nubaustų partijos pirmininką. O tai reikštų, kad K. Krivicko veiksmai buvo teisėti,  kaltas ne jis, aplinka kalta. Kažkur girdėta…

Vienaip ar kitaip, K. Krivickas savo veiksmais visgi sutrukdė registruoti suvažiavimo dalyvius ir taip išvengė jam nepalankių asmenų dalyvavimo partijos suvažiavime. Tuo apribojo A. Šimkaus teisę pasisakyti suvažiavime personalijų klausimais dėl Valdybos pirmininko ir partijos pavadinimo keitimo.