Menesio archyvasgegužės 2022

ByAlvidas

Kuo mes Lietuvos centristai išsiskiriame nuo kitų?

Mes tautiški, gerbiame savarankiškumą ir nepriklausomybę, laisvę su įsipareigojimais, tradicinę šeimą, neliečiamą kovose apgintą mūsų žemę ir valstybę.

Mes palaikome tūkstančius metų mūsų protėvių kurtas krikščioniškas vertybes, kurios sudarė pagrindą vystytis visai Europai ir kurių ji dabar dėl globalistinių kapitalo siekių atsisako. Mes atstovaujam visuomenės vidurio sluoksnio (pasiturinčių piliečių, žinių technologijos atstovų, inteligentijos, žemdirbių, smulkaus ir vidutinio verslo, švietimo tinklo) interesus, esame už smulkaus ir vidutinio verslo išlaisvinimą, vystymą ir palaikymą, manome, kad Lietuva, būdama maža, turi būti išsilavinusių žmonių tauta ir turime didžiuotis, kad yra daug universitetų, kuriems turi būti skiriama nors 2 proc BVP (dabar 0,6) ir kuriuose būtu sutvarkytas jų valdymas. Raskite Lietuvoje tėvus, kurie nenorėtu, kad jų vaikai įsigytu aukštąją išsilavinimą.

Stambus verslas turi tarnauti tautai, o ne pasauliniam kapitalui. Su liberalizmu mums ne pakeliui, nes anarchiškas genderistinis laisvės supratimas griauna dvasinę piliečių būseną ir valstybę iš pagrindu. Liberalus žmogus yra tik tas, kuris turi visa prasmę aukštą išsilavinimą, savarankiškai ir subalansuotai derina savo ir visuomenės interesus, pripažįsta įsipareigojimus valstybei ir tautai. Liberalas ne dabarties, o tolimos ir išsilavinusios ateities žmogus. Tokie laikai dar nepriartėjo.

Apgailestaujam, kad Lietuvoje nėra socialdemokratinės partijos (esama atstovauja oligarchams ir liberalioms nuostatoms), kurį spręstu socialines problemas, o mes jas palaikytum. Kazuistiškai atrodo konservatorių junginys su krikščioniais demokratais, kurie kartu  Lietuvoje palaiko tik stambaus kapitalo vystymą ir didina atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų.

Mes už politinės struktūros vystymą: visų teisingumo ministerijoje patvirtintų partijų palaikymą, skiriamųjų ženklų tarp jų išvystymą, joms daugiau teisių ir atsakomybės suteikimą respublikos valdyme (suteikti teisę atšaukti išrinktus pagal sąrašą Seimo narius), visuomeninių struktūrų vystymą, aktyvų profsąjungų sukūrimą , valdžios ir atsakomybės suteikimą įsitvirtinusiose visuomeninėse struktūrose, regioninės politikos vystymą, abipusiai vienodai (tarp valstybės ir piliečio) veikiančios teisinės sistemos sukūrimą, neapmokestintos (atviros) piliečių informacinio aprūpinimo sistemos sukūrimą (tautą privalom šviesti). Mes už įvairių užtvarų tarp piliečių ir juos aptarnaujančiųjų panaikinimą. Valdžios tarnautojai (valdininkai) sprendimų priėmimui patys iš sistemos apsirūpina tam reikalingą informaciją, o ne piliečiai jiems viską atneša .

  1. Centrizmas atstovauja aktyviausius, linkusius į pertvarkas, veržlus rinkoje smulkaus ir vidutinio verslo (turto) ir žinių technologijos piliečius …..
  2. Smulkus ir vidutinis verslas turi būti išlaisvintas nuo valstybės perteklinės baudžiavos.
  3. Siekdama pažangos Tėvynėje ir gerovės Lietuvos piliečiams Centristų sąjunga pasižada:

3.1. Diegti piliečių savimonėje subalansuotos asmens demokratijos principus. Jų teisės gali būti suvaržomos tik pripažintomis pareigomis.

3.2. Plėtodami bendruomenės infrastruktūros kūrimą, perleisti joms kuo daugiau teisių vadovauti valstybę.

3.4. Siekti tiesioginių tautos atstovų rinkimų ir stiprinti jų atsakomybę už atliktus darbus.

3.5. Atkurti Lietuvos vertikalios konfigūracijos turto tinklus, struktūras ir institucijas: savus valdomus bankus ir savas turto piramides.

3.6. Spręsdami valstybės reikalus, remtis paveldėtomis Europos krikščioniškomis ir tautinėmis dvasinėmis vertybėmis.

3.7. Palaikyti visas priemones aukštai išvystyti tautos švietimo pastangas ir žmonių gebėjimus.

3.8. Puoselėti tradicines tautines vertybes, tapatybes ir patriotizmą.

3.9. Suvaržymus ir bausmes pakeisti adekvačiomis švietimo programomis.

3.10. Siekti, kad viskas būtu gražu: ir aplinka ir mūsų darbai ir mūsų žmonės ir mūsų santykiai.

3.11. Tiesos siekimas bus mūsų veiklos orientacijos linija.

3.12. Realizuodami politines pastangas tarp piliečių ir organizacijų vystyti vienareikšmių abipusių švarių ryšių įvairovę.

3.13. Siekti, kad teisingumas būtu skaidrus, neuždelstas ir neprisitaikėliškas turtui.

3.14. Didinti piliečių aktyvumą, kad žiniasklaida taptu nepriklausoma.

3.15. Siekti LR Konstitucijos reformos tikslu pašalinti joje neapibrėžtumus ir prieštaravimus laikmečiui.

  1. Siekdama pagarbos sau ir kitoms valstybėms, dirbsime, kad:

4.1. Suverenios Lietuvos Respublikos narystė ES būtu grindžiama lygiateisių valstybių valdymo principais.

4.2. Tautų valia būtu grindžiama referendumais ir tikromis apklausomis, kurių rezultatai būtu pripažįstami visuose valstybėse.

4.3. Susitarimų pagrindu taptu pagarba ir lygiateisiškumas tarp mažų ir didžių valstybių.

ByAlvidas

Dėl elektros tiekimo rinkos liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo

Nacionalinis susivienijimas išplatino kreipimąsi į valstybės prezidentą, seimą, vyriausybę bei atsakingas institucijas dėl elektros tiekimo rinkos liberalizavimo ir neriboto elektros tiekėjų rėmimo.

Kreipimesi buvo pabrėžta, kad dėl karo Ukrainoje sparčiai išaugus naftos, dujų ir elektros kainoms, jų stabilumo perspektyva tapo visiškai neaiški. Todėl valdžia ėmė svarstyti galimybę dar kartą atidėti minėtą elektros rinkos liberalizavimą. Tuo būdu politikai patvirtino, kad jų suplanuotas elektros tiekimo rinkos liberalizavimas nėra tvarus vartotojų aprūpinimo elektra būdas geopolitinių ir kitokių sukrėtimų sąlygomis. Jis nėra naudingas vartotojams,  yra nepateisinamas ekonominiu bei socialiniu požiūriu.

Taip pat pažymėtina, kad Europos Sąjungos (ES) direktyva, reguliuojanti elektros rinkos liberalizavimą, nenumato papildomų finansinių paskatų vartotojams sudaryti sutartis su NET (Nepriklausomais elektros tiekėjais).

Atkreiptas dėmesys, kad  Lietuvos valdžiai besąlygiškai vykdant ES direktyvas, netgi savanoriškai griežtinant jų reikalavimus, ir dirbtinai kuriant ,,nepriklausomų“ elektros tiekėjų tinklą elektros brangimo išvakarėse, vartotojai kėlė klausimą, kodėl, dangstantis ,,laisvosios rinkos“ frazeologija ir nesant jokių prielaidų tikrai tiekėjų konkurencijai, buvo sukurtos sąlygos nekontroliuojamiems elektros perpardavinėtojams, kurie negali sumažinti elektros energijos kainų, parazituoti ir gauti viršpelnius vartotojų sąskaita. 

Nepaisant didžiulę grėsmę valstybei keliančio elektros kainų augimo politikai toliau priiminėja Lietuvos elektros vartotojams žalingus sprendimus vystant naujus elektros generavimo projektus šalyje. Nacionalinio susivienijimo Energetikos komiteto pirmininko Almanto Stankūno šių metų balandžio 7 d. tekste yra pateikiama informacija apie tai, kad 700 MW vėjo jėgainių parko Baltijos jūroje investuotojas bus parenkamas ne pagal mažiausią visos pagamintos energijos supirkimo kainą, bet pagal mažiausią vienkartinę paramą investuotojui. Toks sprendimas yra žalingas Lietuvos elektros vartotojams, nes iš esmės neprisidės prie elektros kainų mažinimo, ir naudingas stambiems privatiems investuotojams, kurie galės tikėtis didžiulių viršpelnių parduodami elektros energiją biržoje už išaugusias elektros kainas

Visą kreipimąsi skaitykite čia:

ByAlvidas

Kristupas Krivickas nutraukė narystę Petro Gražulio partijoje Tautos ir Teisingumo sąjunga

Prašymas dėl K. Krivicko narystės P. Gražulio partijoje nutraukimo Teisingumo ministerijai buvo pateiktas praėjusią savaitę. Ministerija informavo, kad K. Krivicko prašymas įvykdytas, narystė nutraukta.  „Visiškai atsiriboju nuo šios organizacijos. Man nepriimtina tai, kas pastaruoju metu ten vyksta. Rusijos sukelto karo Ukrainoje akivaizdoje partijoje vis daugėja P. Gražulio pasekėjų, kurie viešai niekina Ukrainą, palaiko ir platina Putino propagandą.
| Visą straipsnį galite rasti: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/krivickas-isstojo-is-grazulio-partijos-vatniku-sioje-partijoje-apsireiskia-vis-daugiau-n1166570

DAR SKAITYKITE:

Puteikis ir Krivickas liūdi – Seimo durys jiems užsivėrė

Praėjusiuose rinkimuose neblogus rezultatus rodęs Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko judėjimas, šiemet tokios sėkmės nepasiekė. Su tautininkais susijungusi Centro partija daugiamandatėje apygardoje nerenka nė 3 proc. K. Krivickas ir vėl pralaimėjo vienmandatėje, tačiau staigmena galima laikyti N. Puteikio rezultatą – ne vieną kadenciją vienmandatėje rinktas politikas gali nepatekti į antrą turą.
| Visą straipsnį galite rasti: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/puteikis-ir-krivickas-liudi-seimo-durys-jiems-uzsivere-n1062930

 

K.Krivicko spaudos konferencija apie sprendimo trauktis iš P.Gražulio komandos motyvus ir priežastis

Trečiadienį, kovo 30 dieną, 11.00 val., rengiama Kristupo Krivicko spaudos konferencija, kurioje visuomenei ir žiniasklaidai bus atskleistos visos aplinkybės, priežastys ir motyvai, dėl kurių K.Krivickas pasitraukė iš P.Gražulio komandos Seime ir iš jo pavaduotojų Tautos ir teisingumo sąjungoje.

Spaudos konferencijoje dalyvaus bei į žurnalistų klausimus atsakys:

  • Kristupas Krivickas;
  • Naglis Puteikis – Seimo nario P.Gražulio patarėjas ir Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininko pavaduotojas.

Spaudos konferencija vyks naujienų agentūros BNS spaudos konferencijų salėje, verslo centro „Link“ 5 aukšte, adresu Saltoniškių g. 9B, Vilniuje.

Planuojama renginio tiesioginė transliacija K.Krivicko Facebook paskyroje.

ByAlvidas

Krivickas teisme ginčija Gražulio išrinkimą partijos pirmininku

Buvęs „Tautos ir teisingumo sąjungos“ (centristų tautininkų) vicepirmininkas Kristupas Krivickas teismui ginčija buvusio bendražygio, parlamentaro Petro Gražulio išrinkimą šios partijos pirmininku.

„Toks skundas yra, bet jis dar nėra priimtas nagrinėti“, – BNS penktadienį sakė Vilniaus apygardos administracinio teismo atstovas Audris Kutrevičius.

Jo teigimu, teismas sprendimą, ar nagrinėti skundą, priims artimiausiomis dienomis – greičiausiai kitą savaitę.

Buvęs P. Gražulio kolega prašo teismo pripažinti, kad parlamentaras partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus.

„Pateikiau teismui įrodymus, kad 2021 metų birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime P. Gražulis „Tautos ir teisingumo sąjungos“ (centristų, tautininkų) pirmininku buvo paskelbtas pažeidžiant įstatus, kurie numato, kad pirmininkas renkamas slaptu balsavimu“, – pranešime teigė K. Krivickas.

Skaityti daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1688842/krivickas-teisme-gincija-grazulio-isrinkima-partijos-pirmininku?fbclid=IwAR3nEP_LIMY4HghvKs_eCYORt96aBhECpqimO37081zaCT43kOyLGgNZwhg

Dar TV3.lt: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/krivickas-teisme-gincija-grazulio-isrinkima-partijos-pirmininku-n1165977?fbclid=IwAR0DBmz9X9HR-lgsZWC8tEL1quYWrd3r1sECU1YSpKBzA9KNhUslrKuMZA4