Bestuburio karatisto kerštas

ByAlvidas

Bestuburio karatisto kerštas

Portalas laisvaslaikrastis.lt 2020-07-13 rėžė tiesiai šviesiai ,,Karatistas K. Krivickas – tiesiog ,,bestuburis” karjeristas”.

Nepaprastai taiklus Kristupo Krivicko veiklos apibūdinimas! Pilnam vaizdui sudaryti reikia papildyti – garbėtroška. Siekdamas būti reikšmingu K. Krivickas užima vis daugiau ir įvairesnių postų Centro partijoje: ir partijos pirmininko pavaduotojas, ir Politinės tarybos pirmininkas, ir Valdybos prižiūrėtojas, o vienu metu dar buvo ir Vilniaus skyriaus pirmininkas. K. Krivickas įvairių rinkimų maratonų dalyvis: 3 kartus per pastaruosius 4-ius metus kandidatavo į Seimą, 1 kartą – į Vilniaus miesto tarybą, 1 kartą – į ES parlamentą. Deja deja, nelaimėjo nė vienų rinkimų. Vadinasi, Lietuvos žmonės supranta, koks iš tiesų yra tas karatistas K. Krivickas.

Krivickas išreikšdavo savo nuomonę kurdamas televizijos laidas, dėl kurių turinio visuomenėje įsiplieksdavo palaikantys ar kritikuojantys ginčai bei diskusijos. Tai vienaip ar kitaip ne tik išgarsino K. Krivicką, bet ir išaugino jo ambicijas iki neišmatuojamo dydžio. K. Krivickas ėmė manyti esąs visagalis ir visa išmanantis, todėl ir jo sprendimai yra teisingi ir nekritikuotini.

Portale centristai.lt buvo paskelbta, kad K. Krivicko rinkiminė kampanija finansuota neteisėtai, ir tai, kad  K. Krivickas  teismui pasiūlė nubausti Centro partijos vadovą. Centristai viešino dokumentais pagrįstus faktus apie  neteisėtus ir negarbingus K. Krivicko veiksmus. Šios informacijos K. Krivickas nepaneigė, o ir paneigti negalėjo, tačiau, pasipiktinęs, kad apie jį rašoma ne taip, kaip norėtųsi, griebėsi keršto.

Kadangi portale centristai.lt skelbiama informacija yra suderinta frakcijoje, tai konkretus autorius nėra nurodomas, o atsakomybė už pateiktą informaciją tenka frakcijos vadovybei. Negalėdamas nustatyti, kas konkrečiai rašė šiuos straipsnius, K. Krivickas surezgė stambaus masto keršto planą. Partijos suvažiavimo metu 2020 m. liepos 11 d. sušaukė Etikos komisiją, kuriai, kaip teigė komisijos narė Gertrūda Petrėtienė, pats ir vadovavo. Komisijos narių buvo reikalaujama pateikti išvadą, kad iš partijos reikia pašalinti Nuosekliųjų frakcijos narius – Alvidą Šimkų, Valerijų Šabrauską, Rimą Štefani. G. Petrėtienei paprašius dokumentų, įrodančių šių partijos narių kaltę, K. Krivickas nurodė straipsnius portaluose lcpklaipeda.eu ir centristai.lt, kurie, jo nuomone, šmeižia partiją. Paklausus, ar partijos nariai, kurių narystė svarstoma, neturėtų dalyvauti Etikos komisijos posėdyje ir pateikti savo paaiškinimus, K. Krivickas atsakė, kad tai nebūtina.

Bestuburiui karatistui užgautomis ambicijomis keršto troškimas buvo svarbesnis nei partijos įstatai. Beje, dėl panašaus K. Krivicko elgesio, pažeidusio partijos narių A. Šimkaus ir V. Šabrausko teises, jau yra kreiptasi į teismą. Negi bestuburis toks naivus, kad tikisi išsisukti nuo atsakomybės už savo neteisėtus veiksmus remiantis Etikos komisijos rekomendacija pašalinti minėtus asmenis iš partijos ir paaiškinant teismui, kad šie jau nėra partijos nariai.

Toliau – dar gražiau! Jei K. Krivickas bent kiek paisytų partijos įstatų ir veiktų apgalvotai, tai turėtų suprasti, kad toks Etikos komisijos sprendimas bus skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Etikos komisijos nariai yra atsakingi už priimtą sprendimą, todėl turės pagrįsti dokumentais ir įrodyti, už ką jie rekomendavo pašalinti šiuos partijos narius. Kokį atsakymą pateiks Etikos komisijos nariai – negi, kad liepė K. Krivickas? Ar Etikos komisija galės pateikti kokius nors dokumentus, įrodančius nusižengimus? Greičiausiai, kad jokių kaltę įrodančių dokumentų ir nėra, antraip jie jau būtų pateikti Partijos tarybai.

Stebint įvykių seką susidaro įspūdis, kad remiantis vieno asmens perskaitytomis ištraukomis tinklapiuose Partijos taryba priėmė sprendimą pašalinti partijos narius. Tarybos išvadą paskelbė Naglis Puteikis: ,,Iš CP nuolatinį viešą partijos šmeižimą tinklapiuose lcpklaipeda.eu ir centristai.lt Etikos komisijos rekomendacijos pagrindu pašalinti A. Šimkus, V. Šabrauskas ir R. Štefanė.” (kalba netaisyta).

Puteikis kaltina frakcijos narius nusižengus šmeižiant partiją. Bet nuo kada tiesos sakymas yra šmeižimas? Visuomenė yra geriausias teisėjas, todėl žmonės, perskaitę portaluose skelbiamą informaciją, patys nuspręs, ar tai tiesa, ar šmeižtas. Visuomenės nuomonė dabar kaip niekad svarbi, nes K. Krivickas tęsia rinkimų maratoną – vėl kandidatuoja į LR Seimą. Ar gali būti žmonių atstovu tas, kuris negerbia kitų žmonių teisių, nesilaiko partijos įstatų, neturi elementaraus padorumo, yra kerštingas pagyrūnas ir trokšta garbės?

Krivickas kūrė daug televizijos laidų apie nusikalstamą pasaulį, daug bendravo su nusikaltėliais. Ar tik nebus pradėjęs mąstyti bei veikti panašiai?