Kiek daugiausiai bus galima aukoti politinės kampanijos dalyviams?

ByAlvidas

Kiek daugiausiai bus galima aukoti politinės kampanijos dalyviams?

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino didžiausius leistinus aukų dydžius – kiek asmenys gali paskirti paramos politinės kampanijos dalyviams.

Didžiausias pokytis š. m.  rugsėjo 1 d. įsigaliojus Rinkimų kodeksui susijęs su mažomis aukomis laikomų pinigų suma.

Mažos aukos dydis nuo anksčiau nustatyto 12 eurų padidintas iki 50 eurų. Kandidatus rinkimuose piniginėmis mažomis aukomis norintys paremti rinkėjai galės tai padaryti laisviau. Tai reiškia, kad rinkėjas, norėdamas paremti jam patinkantį kandidatą ar politinę organizaciją suma iki 50 eurų, galės tai padaryti be papildomų reikalavimų, tai yra – nedeklaruodamas pajamų.

Tai pat asmenims, pervedantiems didesnes kaip 50 eurų aukas politinės kampanijos dalyviams, nebėra prievolės deklaruoti turtą, pakaks deklaruoti tik pajamas.

Aukojant bet kokią sumą, nebelieka galimybės politinės kampanijos dalyvius remti grynaisiais pinigais, visos aukos turės būti skiriamos tik mokėjimo pavedimais.

Vadovaujantis Rinkimų kodeksu, aukų dydžiai skaičiuojami vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžiais.

VRK sprendimu patvirtino, kad 2022 metais prasidėsiančioms politinėms kampanijoms bus taikomas VMDU dydis, lygus praėjusių kalendorinių metų trečio ketvirčio šalies ūkio VDMU – 1 598 eurai.

Nustatyti didžiausi leistini aukų dydžiai 

Nustatyti rinkimų užstato dydžius:

Eil. Nr. Rinkimų užstatas už Dydis Suma, Eur
1. Seimo rinkimai
1.1. kandidatų sąrašą 5 VMDU 7 990
1.2. kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje 1 VMDU 1 598
1.3. naują kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje vietoj kandidato, kurio pareiškiniai dokumentai buvo atšaukti arba jis juos atšaukė pats 1 VMDU 1 598
2. Respublikos Prezidento rinkimai
2.1. kandidatą 5 VMDU 7 990
3. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai
3.1. kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą kartu toje pačioje savivaldybėje keliant kandidatą į merus 1 VMDU 1 598
3.2 kandidatų sąrašą nekeliant kandidato į merus 1 VMDU 1 598
3.3 kandidatą į merus 1 VMDU 1 598
3.4 kandidatų sąraše įrašytą kandidatą, einantį pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis (už kiekvieną kandidatą) 2 VMDU 3 196
4. Rinkimai į Europos Parlamentą
4.1 kandidatų sąrašą 5 VMDU 7 990
5. Kandidatų sąrašų sujungimas, keitimas skirtinguose rinkimuose
5.1 kandidatų sąrašų sujungimą (už kiekvieną sujungiamą sąrašą) 0,3 VMDU 479,40
5.2 kandidato vietos kandidatų sąraše pakeitimą, naujo kandidato įrašymą į kandidatų sąrašą 1 VMDU 1 769

 

 

  1. 4. Nustatyti didžiausius leistinus aukų dydžius:
Eil. Nr. Auka Dydis Suma, Eur
1. Maža auka (aukų suma) vienam savarankiškam dalyviui per politinę kampaniją 0,03 VMDU 50
2. Auka (aukų suma) vienam savarankiškam dalyviui per politinę kampaniją. Bendra aukotojo aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) 10 VMDU 15 980
3. Kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka (aukų suma) savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti.  Bendra tokio asmens aukų suma savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų 20 VMDU 31 960

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. Sp-264 „Dėl didžiausių politinės kampanijos išlaidų konkrečiose rinkimų apygardose dydžių nustatymo“.

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3f4c8ed42e1b11edbf47f0036855e731