Kristupo Krivicko rinkiminė kompanija galimai finansuota neteisėtai

ByAlvidas

Kristupo Krivicko rinkiminė kompanija galimai finansuota neteisėtai

Kristupo Krivicko, viešumoje bandančio save pateikti kaip didįjį kovotoją su korupcija ir visapusišką teisinguolį, rinkiminė kampanija Gargžduose. kur tikėjosi būti išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, buvo naudojamos galimai neteisėtai gautos lėšos.

Turbūt daugelis dar mena K. Krivicko 10-ties smūgių korupcijai programą.

2016 metais ,,Žinių radijo“ laidoje – ,,Ant karštosios kėdės“ K. Krivickas kalbėjo: „Jeigu Lietuva – mūsų kūnas, tą kūną ėda korupcijos vėžys, kuris kelia sukelia įvairiausių komplikacijų. Žodis „antikorupcinė“ ir nusako mūsų prioritetus – kovą su valstybine korupcija. Tam reikia ne papildomų pinigų, o sąžiningumo. Aš turiu labai konkrečius 10-ties žingsnių arba, kaip mes sakom, 10-ties smūgių programą politinei korupcijai įveikti“.

O kaip iš tikrųjų?

Abejoju, ar kovojant su politine korupcijai reikia pradėti tą kovą neteisėtais veiksmais. Negi nepakanka sąžiningo darbo ir susitikimų su rinkėjais? Tačiau paaiškėja, kad nenuilstantis kovotojas už sąžiningumą į kovą prieš korupciją kyla ant neleistinų finansavimo šaltinių ,,sparnų“.

Šiuo atveju tenka pripažinti, kad kovotojas K. Krivickas nuo teisinės atsakomybės išsisuko – atsakyti teks Centro partijos „Gerovės Lietuva“ pirmininkui. Tačiau toje pačioje partijoje K. Krivicko užimamos pareigos nemenkesnės – partijos pirmininko pavaduotojas, Politinės tarybos pirmininkas, partijos Valdybos vyriausiasis prižiūrėtojas. Tiek pozicijų užsiimantis asmuo dabar turbūt mano esąs nekaltas ! Gal tikrai nekaltas? Gal nežino kokius postus partijos Olimpe užima?

Garbinga būtų partijos lyderiams pasidalinti atsakomybę už neteisėtus veiksmus.

VRK 2020 m. gegužės 14 d. įvyko posėdis dėl Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusios Lietuvos centro partijos) lėšų iš neleistinų finansavimo šaltinių panaudojimo.

Posėdyje priimtas sprendimas Nr. Sp 63:

  1. Pripažinti, kad Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusi Lietuvos centro partija) pažeidė Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo (PPĮ) 19 straipsnio 10 dalį, dėl gautų nepriimtinų lėšų (iš viso 4 380 Eur).
  2. Pripažinti, kad Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusi Lietuvos centro partija) pažeidė Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 9 dalį, panaudojusi lėšas (4 030 Eur) iš neleistinų finansavimo šaltinių (įstatymo reikalavimų neatitinkančius nario mokesčius ir fizinio asmens auką.
  3. Taikyti administracinę atsakomybę Centro partijos „Gerovės Lietuva“ pirmininkui už politinės partijos finansavimo tvarkos pažeidimus.

Pagal PPĮ 19 straipsnio 1 dalies 7 punktą, politinės partijos politinės kampanijos laikotarpiu gali gauti turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų šios politinės partijos politinei kampanijai finansuoti. Atsižvelgiant į PPĮ 2 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 14 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį, politinei kampanijai finansuoti skirtos aukos privalo būti pervestos į politinės kampanijos, o ne einamąją partijos sąskaitą. Taigi, 11.3 papunktyje nurodyta, kad auka, kuri gauta ne į politinės kampanijos sąskaitą politinės kampanijos laikotarpiu, laikytina neleistinu politinės partijos finansavimo šaltiniu.

PPĮ 29 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta, kad netinkama politinės partijos veikla laikytina tokie veiksmai, kai politinė partija priima sprendimus politinės partijos veiklai naudoti lėšas, gautas iš neleistinų politinės partijos finansavimo šaltinių. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, prokuroras turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kad šie ištirtų, ar politinė partija, jos valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, o pagal 4 dalį, jeigu nustatoma, kad politinės partijos veikla yra netinkama, priemones gali taikyti teismas.

Galimai, kol nepaneigta, partijos pirmininko priklausymas valdančiajai koalicijai išgelbėjo partijos vadovus, ir VRK nesikreipė į prokurorus apsiribodama vien administracine atsakomybe. Tad linkime sėkmės K. Krivickui teisme, kuriame jis yra atsakovu už tai, kad pažeidė partijos narių teises neregistruojant 2019 m. spalio 26 d. Lietuvos centro partijos suvažiavimo delegatais.

Tik kažin, kas dabar išgelbės K. Krivicką – ar kovotojo už tiesą ir teisybę įvaizdis, ar pirmininko priklausymas valdžiai?