Puteikį palieka „ištikimieji”

ByAlvidas

Puteikį palieka „ištikimieji”

N. Puteikio visiškas nemokėjimas telkti, organizuoti, planuoti partinių darbų veda partiją į pražūtį. Suvažiavimų organizavimo klastojimai tęsiasi.  Nuolatinis nepagarbos rodymas partiečiams, melagystės, sukčiavimas  veda prie to, kad N. Puteikį palieka jo ištikimieji sąjungininkai. Įdomu kas toliau?

Viešiname Rūtos Zabielienės   laišką:

Sveiki,  Gerbiamieji,
 priėjau išvados, kad veltui sugaišau begalę laiko tikėdamasi ir siekdama, kad mažųjų, nesisteminių partijų vadovai supras vienijimosi būtinybę ir eis į 2020 m. Seimo rinkimus vieningu sąrašu. Anaiptol, taip neįvyko dėl įvairių priežasčių, bet neatmestina, kad kai kurie šių partijų vadai buvo iš anksto užprogramuoti prieš vienijimąsi, arba buvo ” narciziškai” nusiteikę ir nesuvokė to būtinybės. Po rinkimų praėjo geras pusmetis, bet vadai, vadukai  ir jų nuostatos beveik nepasikeitė, o kai kuriuos iš jų labai sugadino valdžia ir pinigai.
 Jeigu P. Gražulio rinkimai ir Centro partijos pavadinimo ir struktūros panaikinimas Vingio parke laikomi teisėtais ir teisingais, tai su tokia kišenine ” troikos” valdoma partija, visomis prasmėmis aplenkusia net garsiojo Anūko TS- LKD ” rinkimus”, galime neužilgo apturėti labai daug bėdų, kai ” pačiu laiku” visa tai išviešins sisteminė purvasklaida. Tame  „Centro partijos suvažiavime „dalyvavo  vienu autobusu atvežti Gargždų apygardos rinkėjai, o ne Centro partijos delegatai iš skyrių. Būsimojo iki šiol su CP nieko bendro neturėjusio, pirmininko kandidatūra nebuvo aptarta iš anksto ir neiškelta nei viename partijos skyriuje, nei valdyboje, ar taryboje. Apie  ” rinkiminį partijos suvažiavimą” sužinojome tik iš vakaro,  16 val.,  iš N. Puteikio sms žinučių.
Su tokia partine- politine ” demokratija”, paprasčiausia nepagarba partijoje iš idėjos dirbusiems nariams, rėmėjams,  nevaldomu valdžios troškimu, lipant šalia esantiems, dirbantiems, idėjiniams bendražygiams ” per galvas”, toli nenueisime. Nuo tokio ” Teisingumo” Centro partijos įkūrėjas aa R. Ozolas ” vartosi grabe”. Nuo jos  neužilgo nusigręš  ir bent kiek savigarbos turintys nariai. Mes ne pardavinėjami vergai ir ne kokie  baudžiauninkai, o jūs, ponas Puteiki, ne  koks caras, „pamiršęs palakinti šunelius”…
  Norėdama bent kažkiek užkirsti kelią šiai būsimai provokacijai, nutariau tapti nepartine visuomenininke,   Kauno jungtinio demokratinio judėjimo ir bendruomenės ” Nemuno krantai” pirmininke ir toliau kovoti už Tėvynę ir tradicinę šeimą, kartu su kitomis patriotinėmis organizacijomis.
Taip pat kviečiu ir kitų partijų narius nenuolaidžiauti vadų diktatui ir savivalei, nenorui vienyti jėgas. Jeigu šiuo sudėtingu metu, mąstantys  partijų ir NVO nariai nustos bijoti, masiškai palikę tokias mus ” „užrištuose maišuose” laikančias partijas ir NVO, susivienys idėjiniu pagrindu,  kaip Didžiajame Šeimų Gynimo Marše, mes tikrai LAIMĖSIME.
Su pagarba,
Rūta Zabielienė,
buvusi Centro partijos valdybos  ir
Kauno skyriaus pirmininkė,
esanti Kauno JDJ ir ” Nemuno krantų” bendruomenės pirmininkė