Lietuvos centristų tikslai

Valstybės nuosavybė vaizduojama gūdžių praeities amžių atgyvena. Žmogaus išlikimas paliktas tik jo paties atsakomybei, varžomai dar ir nacionalinės biurokratijos pretenzijų. Nuvertinta pati žmogaus gyvybė ir žmogiškasis buvimas. Tokia situacija reikalauja radikalių valstybės gyvenimo reformų, garantuojančių mūsų išgyvenimą savo pačių žemėje ir lietuvių tautos išlikimą. To siekiame, vadovaudamiesi šiomis vertybėmis:

ŽEMĖ: Lietuva – gražiausia ir patikimiausia Žemės vieta.

Ir mes ją visokeriopai gražiname: tvarkom savo miestus ir kaimus, tiesiam kelius ir takus, sodinam miškus ir parkus, prižiūrim sodybas ir butus. Išvažiuojam tik užsidirbti, pailsėti arba pamatyti kitus kraštus ir įsitikinti, kad už Lietuvą geresnės šalies nėra.

ŽMONĖS: lietuviai – drąsi, darbšti ir išmintinga tauta.

Ir mes ne tik tęsiame jos gyvastį, kurdami buvimą savo žemėje garantuojančias sąlygas ateities kartoms, bet ir telkiam visus baltus, tiek savo šalyse gyvenančius, tiek po pasaulį pasklidusius. Lietuvių patriotizmas – visų baltų vienybės laidas.

VALSTYBĖ: lietuvių valstybė – nepriklausoma demokratinė Respublika

1990 m. kovo 11 d. lietuvių tautos atkurtos valstybės 1992 m. spalio 25 d. referendumu priimtos Konstitucijos 1 straipsnis yra pirmą kartą per tūkstantį Lietuvos istorinio gyvenimo metų Lietuvos valstybingumą tobulai apibrėžęs juridinis postulatas. Jį pakeisti galėtų tik tautos referendumas, savo galia viršijantis tuometinę suvereno valią. Mums jis nekintamas.

ŪKIS: Lietuva kuria reproduktyvų nacionalinį ūkį.

Lietuvos valstybė organizuoja tokį valstybinio ir privataus ūkio sektorių bendradarbiavimą, kuris garantuoja pragyvenimo minimumą visiems socialinės saugos asmenims (kūdikiai, vaikai, jaunimas, seneliai, invalidai, ligoniai) ir laiduoja normalią tautos fizinę ir dvasinę plėtotę.

KULTŪRA: kultūros kūryba yra prioritetinė tautos veiklos sritis.

Moderniajame pasaulyje lietuvių tauta gyvena vos antrą šimtmetį. Išmokti kurti, saugoti ir prižiūrėti dvasinio gyvenimo tradicijas, mąstymo sugebėjimus perteikti plačiausiems visuomenės sluoksniams, o moderniąją meno ir kultūros kūrybą paremti mūsų dvasinių tradicijų pamatais – reiškia ne tik išsiugdyti autentiškai ir tikros kultūros kūrimo sugebėjimą, bet ir išsivaduoti tikrai laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

PAŽANGA: gyvenant mieste būti su kaimu. Ir ATEITIS: šeima – tautos gyvybės lopšys.

Nūdienos Lietuva – iš etninės kaimo kultūros iškilusi Lietuva. Mūsų idealas – ne daugiaaukščių uždengtas horizontas, o vėjo elektros jėgainė kviečių lauke. Visavertę jaunąją kartą – tautos tęstinumo bangą – išugdyti gali tik šeima. Šeimos tėvai yra visuomenės pasididžiavimas, jiems – valstybės globa. Motina yra svarbiausias tautos veikėjas, ji valstybės ne tik gerbiama, bet ir iš valstybės iždo atlyginama.

Norite prisidėti prie geresnės Lietuvos kūrimo?

Junkitės prie mūsų, permainų siekiančios nuosekliųjų centristų frakcijos ir kartu mes padarysime daugiau!

Paskutinės naujienos

Sekite Lietuvos centristų naujienas

Bir 5, 2024

„Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius”,

Vidmantas Valiušaitis Vakar viena akim žvilgterėjau į debatus per TV apie "migracijos politiką". Kai istorijos žinios siekia tik ti

Geg 13, 2024

Prezidento rinkimai baigėsi

Vidmantas Valiušaitis Prezidento rinkimai baigėsi. Baigėsi taip, kaip kai kas ir pageidavo - pirmame ture. Kadangi antrasis ratas tebus for

Kov 24, 2024

Vytautas ČEPAS: Išlietuvinimas ir išsilietuvinimas

Ne iš karto pastebėsi, kuo šie du žodžiai skiriasi. Dvi raidės - ir akimirksniu prievarta virsta savanoriškumu! Aiškiau kalbant, pirmu

Kov 17, 2024

Mečys Laurinkus. Didelis ir nedirbtinis Lietuvos patriotas Romualdas Ozolas

Kovo 14 dieną Seimas paminėjo R.Ozolo, vieno iškiliausių nepriklausomos Lietuvos atkūrimo asmenybių, 85-ąsias gimimo metines. Savo užmoja

Vas 18, 2024

Dėl Rusijos kišimosi į kitos valstybės miesto reikalus

Alvidas Šimkus Šią savaite buvau nemaloniai nustebintas Rusijos ir Lietuvos žiniasklaidoje perskaičius, kad esu „paieškomas“ Rusijos

Vas 16, 2024

Su vasario 16 -ąja

Už laisvę kovoję ir himną giedoję — Negalim Tėvynės negerbt. Laisvi ir galingi — vaikai mūs laimingi Gėrėsis savąja Tėvyne.

Vas 9, 2024

„Supratimai“

Filosofo, rašytojo, Nepriklausomybės akto signataro Lietuvos Centro partijos įkūrėjo ir ideologinio vadovo R. Ozolo knygą „Supratimai

Spa 25, 2023

Vytautas Sinica. Ar sės į kalėjimą Hario Poterio autorė?

2023 spalio 22d. Hario Poterio knygų autorė liberalė J. K. Rowling neseniai parašė iš pažiūros labai keistus žodžius: „Su džiaug