SKIRKITE 0,6 % PAJAMŲ MOKESČIO CENTRISTŲ SĄJUNGAI

ByAlvidas

SKIRKITE 0,6 % PAJAMŲ MOKESČIO CENTRISTŲ SĄJUNGAI

Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis  būtų pervesta LR Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams.

Paremkite Centristų sąjungą, skirdami  0,6 proc. savo pajamų mokesčio – Jums tai nieko nekainuos! Mūsų asociacijai leidžiama  skirti ir 1,2 %.

Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.3 formą.

https://deklaravimas.vmi.lt/

CENTRISTŲ SĄJUNGA    kodas 306051271   

Adresas J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius

A.s. LT25 7044 0901 0312 5148

AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Centristų nuostata – centro pozicija negali būti pakeista jokiomis ideologinėmis nuostatomis, nei kairės, nei dešinės.

Centristai aiškiai suvokia savo atsakomybę atstovaujant lietuvių tautos ir Lietuvos žmonių interesus.

Centristai siekia užtikrinti patikimą mūsų visų ateitį globaliame pasaulyje.

Lietuva yra mūsų namai. Mes norime čia gyventi. Gyventi prasmingai, saugiai ir pasiturinčiai.